POLITIKA ZASEBNOSTI

Na mestih spletne strani www.parkshine.si podjetje Madet s.p. zbira osebne podatke  le takrat, ko obiskovalec sam privoli v to z uporabo različnih kontaktnih obrazcov na spletni strani. 

Osebnih podatkov podjetje Madet s.p. ne posreduje naprej tretjim osebami in jih ne zlorablja v kakršne koli namene. Uporabnik lahko kadarkoli pisno obvesti podjetje Madet s.p. na njihovo elektronsko pošto, da želi  stalno ali začasno s prenehanjem njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

Lastnik spletnega mesta izrecno zavrača vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe lastnikove spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov.